Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Obavijesti

Iskorak u segmentu gospodarenja otpadom

Iskorak u segmentu gospodarenja otpadom

Unazad godinu dana učinjen je iskorak u segmentu gospodarenja otpadom na području Grada Popovače kroz reviziju postojećih i uvođenjem novih preko 1100 korisnika. Time su stvoreni preduvjeti da se kontejneri koji su bili postavljeni na javne površine, a koji su služili za odlaganje otpada onim korisnicima koji nisu bili evidentirani u sustavu, uklone. Ujedno su svim korisnicima dodijeljeni žuti i plavi spremnici za odvojeno prikupljanje korisnih sastavnica otpada, plastike i papira. Na taj način smanjena je količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji