Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

O nama

O nama

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

OIB: 70710430454
Adresa: Popovača, Kutinska 12
Telefon: 044 353 592

IBAN - HR8623400091111102932

Zadaća komunalnog servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

Tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine usvojen je Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 32/20. ) kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Komunalno gospodarstvo se temelji na sljedećih 16 načela:

 1. Zaštite javnog interesa
 2. Razmjerne koristi
 3. Solidarnosti
 4. Javne službe
 5. Neprofitnosti
 6. Supsidijarnosti
 7. Univerzalnosti i jednakosti pristupa
 8. Prilagodljivosti
 9. Kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
 10. Kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
 11. Ekonomičnosti i učinkovitosti
 12. Zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
 13. Sigurnosti
 14. Javnosti
 15. Prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
 16. Zaštite ugroženih kategorija građana

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje/održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete

Uslužne komunalne djelatnosti su:

 1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 2. usluge javnih tržnica na malo
 3. usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
 4. komunalni linijski prijevoz putnika
 5. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Misija
Komunalni servisi Popovača d.o.o. u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osiguravaju njihov trajan i kvalitetan rad, održavaju sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

Vizija
Osigurati visok nivo zadovoljstva korisnika svih oblika komunalnih djelatnostima, te osigurati komunalnu infrastrukturu u stanju funkcionalne nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji