Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Održavanje i upravljanje gradskim grobljima

Komunalnu djelatnost održavanje groblja i krematorija unutar groblja odnosno upravljanje grobljima može obavljati samo  komunalna tvrtka, odnosno javna ustanova u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili služba - vlastiti pogon kojeg osniva jedinica lokalne samouprave.

Upravljanje grobljima na području Grada Popovače provodi se na temelju Zakona o grobljima ( NN 19/98, 50/12, 89/17 ), Pravilnikom o grobljima ( NN 99/02 ) i Pravilnikom o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba ( NN 143/98 ) kojima se uređuje izgradnja, korištenje i upravljanje grobljem. Groblje je definirano kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine.

Odredbama članka 1. stavka 3. Zakona o grobljima propisano je da se pratećim građevinama u smislu toga Zakona smatraju krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i sl.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. Pod uslugama ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja podrazumijevaju se ispraćaj, kremiranje i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

Komunalni servisi Popovače d.o.o. upravlja sa sedam groblja; mjesno groblje Popovača i Voloder, mjesno groblje Potok, mjesno groblje Gornja Jelenska, mjesno groblje Moslavačka Slatina, mjesno groblje Stružec i Osekovo koji sveukupne površine od 82.937 m2.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji