Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Dimnjačarska služba

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Odredbama članka 24. stavka 1. podstavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN68/18 ) propisano je da se obavljanje dimnjačarskih poslova smatra uslužnom komunalnom djelatnošću u smislu toga Zakona. Prema odredbama članka 25. stavka 5. istog Zakona pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka,  dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Jedinice lokalne samouprave svojom odlukom pobliže uređuju pitanja načina organizacije i obavljanja te komunalne djelatnosti.
Sukladno istom Zakonu koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti i pravo korištenja komunalne infrastrukture radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

  1. pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
  2. pružanja usluga javnih tržnica na malo
  3. komunalnog linijskog prijevoza putnika
  4. obavljanja dimnjačarskih poslova
  5. održavanja javne rasvjete.

Prema prijašnjoj Odluci Gradskog vijeća ove poslove su za 2 dimnjačarska područja temeljem dodijeljene koncesije obavljala dva koncesionara od kojih je jedno područje ostalo bez mogućnosti pružanja ove vrste usluge zbog prestanka obavljanja ove vrste usluge odlaskom u mirovinu koncesionara. Poštujući načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, a interesu da se ova vrsta komunalne usluge obavlja kontinuirano na način da se osigura neprekidna isporuka svim građanima Grada Popovače jednakomjerno, ova djelatnost je na sjednici Gradskog vijeća od 6. listopada 2022. godine sukladno čl. 34. navedenog Zakona prenijeta odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na KSP d.o.o. U ovom trenutku KSP d.o.o. ima na raspolaganju pet potpuno opremljenih i osposobljenih dimnjačara sa upisanim zvanjem u radnoj knjižici za ovu vrstu djelatnosti, te potpuno samostalno obavlja ovu djelatnost na cijelom području grada Popovače i svih pripadajućih naselja.

Utvrđeni su i minimalni rokovi kontrole i čišćenja dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje na dimnjačarskom području Grada Popovače i to:

  1. Obiteljske kuće ……………….……………….………….minimalno 1 x godišnje
  2. Stambene zgrade ( više stanova)……………………… minimalno 2 x godišnje
  3. Javni objekti (škole, dj. vrtići, bolnice i sl.)…….………..minimalno 2 x godišnje
  4. Poslovni prostori, trgovine, industrija i sl….…………….. minimalno 2 x godišnje

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji