Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Obavijesti

Obavijest o reviziji postojećih grobnih mjesta

Obavijest o reviziji postojećih grobnih mjesta

Obavještavamo korisnike groblja kako je u tijeku proces revizije postojećih grobnih mjesta.  Odlukom Uprave Komunalnih servisa Popovača d.o.o. koji upravljaju grobljem na području grada Popovače, sva grobna mjesta koja nemaju evidentiranog korisnika u grobnom očevidniku i položajnom planu grobnih mjesta i grobnica, kao i ona grobna mjesta za koja unazad 10 godina nije plaćena grobna naknada sukladno članku 14. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12), bit će uklonjena 31. ožujka 2024. godine.

Temeljem članka 14. Zakona o grobljima grobno mjesto smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu. Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadzorna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. će, kao upravitelji groblja, a prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj 044/353-592 ili nas posjetite na lokaciji Kutinska 4, Popovača (prostor Gradske tržnice).

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji