Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Održavanje nerazvrstanih cesta

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi. Definicija i status nerazvrstane ceste uređeni su Zakonom o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 ).

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste, i to posebice:

  • ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta županija bile razvrstane u javne ceste Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 54/08., 122/08., 13/09., 104/09. i 17/10.),
  • ceste koje povezuju naselja,
  • ceste koje povezuju područja unutar gradova i naselja,
  • terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
  • pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina,
  • druge ceste na području naselja i gradova. 

Na području grada Popovače Komunalni servisi Popovača d.o.o. zaduženi su za održavanje nerazvrstanih cesta – košnje bankina u četiri ciklusa, gdje je za jedan ciklus košnje potrebno urediti 252.634 m2.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji