Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Zimska služba

Komunalnu djelatnost zimske službe na nerazvrstanim cestama Grada Popovače obavljaju Komunalni servisi Popovača d.o.o. i to temeljem Okvirnog sporazuma u naredne tri godine zajedno sa Zajednicom ponuditelja koju čine lokalni podizvoditelji, tvrtke ŠTIBRIĆ d.o.o. i ATOLLO d.o.o. Sukladno Izvedbenom programu, u zimskim uvjetima održavaju se sve ceste ukupne dužine 122 km, ( cca 100 km asfaltnih prometnica i 22 km makadamskih cesta ), pješačke staze, parkirališta, trgovi, kritična mjesta ( uzbrdice, nizbrdice, mostovi ) i staze na grobljima.

Ceste su razvrstane u tri prioriteta čišćenja, a prema svom značaju u mjestu, s obzirom na lokaciju važnijih objekata, intenziteta prometa, konfiguracije terena i sl. Izvedbeni program odnosi se na period od 15. studenog. do 15. travnja.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji