Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Zadaća komunalnih servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

IZDVOJENO

Reciklažno dvorište Popovača - odložite besplatno vaš otpad

Naše usluge

U poslovanju Komunalnih servisa Popovača d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Javne površine

Javne površine

Održavanje javnih površina

Groblja i pogrebne usluge

Groblja i pogrebne usluge

Održavanje i upravljanje gradskim grobljima

Dimnjačarska služba

Dimnjačarska služba

Pregled, čišćenje i održavanje dimovodnih objekata

Upravljanje tržnicom i sajmom

Upravljanje tržnicom i sajmom

Upravljanje i održavanje gradske tržnice i sajma

Zimska služba

Zimska služba

Čišćenje i održavanje cesta u zimskim uvjetima

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje i uređivanje cesta

O nama

Osnovni cilj komunalnog društva je poslovanje kojem su osnovne karakteristike sigurnost, pouzdanost, točnost i kvaliteta usluge na zadovoljstvo svih korisnika, pri čemu su zaštita okoliša i energetska učinkovitost sastavni dio poslovne politike.

Image

Projekti

Projekti su dio su naših razvojnih aktivnosti kojima poboljšavamo razinu naših usluga i donosimo gradu novu dimenziju koristeći potpore i vanjske izvore sufinaciranja.

Nabava komunalnog vozila

Nabava komunalnog vozila

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji