Dobro došli na Komunalni servisi Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu

Zadaća komunalnih servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo kako vam je od 16. siječnja 2023. godine na lokaciji Gradske tržnice Popovača na raspolaganju usluga Gradske blagajne na kojoj možete plaćati račune BEZ NAKNADE. Sve račune moguće je platiti gotovinom ili karticom.  Ova usluga odnosi se na plaćanje sljedećih usluga:

  1. Komunalna naknada

  2. Komunalni doprinos

  3. Naknada za korištenje doma

  4. Zakup poslovnog prostora

  5. Zakup javnih površina

  6. Zakup poljoprivrednih zemljišta

  7. Stanarine

  8. Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada

  9. Grobna naknada

  10. Dimnjačarske usluge

Radno vrijeme Gradske blagajne je od ponedjeljka do petka od 8h -15h, a za eventualna pitanja slobodno nam se obratite na broj telefona: 044/353-592 ili na adresu elektroničke pošte: trznica@ksp.hr

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    Komunalni servisi Popovača d.o.o.

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA GRAD POPOVAČU SEZONA 2022.-2023.

Molimo građane da kante s otpadom izvezu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza.

U tijeku javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici

Poštovani izlagači,

Obavještavamo vas kako je u tijeku javni natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta na gradskoj tržnici u Gradu Popovači za razdoblje od 28. travnja 2023. godine do 28. travnja 2024. godine.

U zakup se daju tri prodajna prostora u zatvorenom dijelu objekta, 10 prodajnih prostora na otvorenom natkrivenom dijelu tržnice (betonski stolovi dimenzija 200×80 cm), 9 prodajnih prostora na otvorenom dijelu tržnice (pokretni drveni štandovi s tendom dimenzija 200×90 cm) te prodajni prostor na otvorenom dijelu tržnice koji je opločen betonskim opločnicima.

Grafički prikaz lokala, betonskih stolova, pokretnih drvenih štandova te otvorenog dijela tržnice vidljiv je iz skice u prilogu objave. Cjelokupni tekst natječaja možete preuzeti na poveznici ispod teksta.

Rok za dostavu pisanih ponuda i propisane dokumentacije je 14 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama  Komunalnih servisa Popovača d.o.o. i na radio postajama.

Hvala.

Preuzmi dokument

Zadnje objave
Arhiva

Obavijest izlagačima na mjesečnom sajmu u Popovači

Poštovani izlagači, Želimo Vas obavijestiti da se način obračuna cijena zakupa na sajmu uPopovači mijenja. Umjesto dosadašnjeg obračuna po dužnom metru, cijeneće se od sada obračunavati po kvadratnom metru, ovisno…

Mijo Cvitanović (1970)

Sahrana pokojnog Mije Cvitanovića će se održati 30.03.2023 u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Anton Pejdah (1958)

Sahrana pokojnog Antona Pejdaha će se održati 28.03.2023 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva.

Više u priloženom video-uratku.

Kontakt

Skip to content