Početna

Dobro došli na Komunalni servisi Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu

Zadaća komunalnih servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

Molimo građane da kante s otpadom izvezu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza.
Kalendar odvoza otpadnog papira i plastike za 2022 godinu
Zadnje objave
Arhiva
Zadnje objave

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva.

Više u priloženom video-uratku.

Kontakt

Skip to content