Dobro došli na Komunalni servisi Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu

Zadaća komunalnih servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

U utorak, 30.05.2023. na Dan državnosti odvoz miješanog komunalnog otpada izvršit će se prema predviđenom rasporedu.

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo kako vam je od 16. siječnja 2023. godine na lokaciji Gradske tržnice Popovača na raspolaganju usluga Gradske blagajne na kojoj možete plaćati račune BEZ NAKNADE. Sve račune moguće je platiti gotovinom ili karticom.  Ova usluga odnosi se na plaćanje sljedećih usluga:

  1. Komunalna naknada

  2. Komunalni doprinos

  3. Naknada za korištenje doma

  4. Zakup poslovnog prostora

  5. Zakup javnih površina

  6. Zakup poljoprivrednih zemljišta

  7. Stanarine

  8. Sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada

  9. Grobna naknada

  10. Dimnjačarske usluge

Radno vrijeme Gradske blagajne je od ponedjeljka do petka od 8h -15h, a za eventualna pitanja slobodno nam se obratite na broj telefona: 044/353-592 ili na adresu elektroničke pošte: trznica@ksp.hr

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                    Komunalni servisi Popovača d.o.o.

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA GRAD POPOVAČU SEZONA 2022.-2023.

Molimo građane da kante s otpadom izvezu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza.

Emilija Bastalec (1938)

Sahrana pokojne Emilije Bastalec će se održati 26.05.2023 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Zadnje objave
Arhiva

Emilija Bastalec (1938)

Sahrana pokojne Emilije Bastalec će se održati 26.05.2023 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Lovro Markotić (1967)

Sahrana pokojnog Lovre Markotića će se održati 23.05.2023 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Stjepan Tausz (1941)

Sahrana pokojnog Stjepana Tausza će se održati 16.05.2023 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Marko Pedišić (1960)

Sahrana pokojnog Marka Pedišića će se održati 16.05.2023 u 15:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva.

Više u priloženom video-uratku.

Kontakt

Skip to content