Dobro došli na Komunalni servisi Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu

Zadaća komunalnih servisa je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura njihov trajan i kvalitetan rad, održava sve komunalne objekte i uređaje u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika vlastitih usluga.

GODIŠNJI PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMOVODNIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA GRAD POPOVAČU SEZONA 2022.-2023.

Molimo građane da kante s otpadom izvezu najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza.

Antun Lucić (1945)

Sahrana pokojnog Antuna Lucića će se održati 05.12.2022 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Zadnje objave
Arhiva

Antun Lucić (1945)

Sahrana pokojnog Antuna Lucića će se održati 05.12.2022 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Voloderu.

Slavko Babić (1950)

Sahrana pokojnog Slavka Babića će se održati 03.12.2022 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Osekovu.

Paula Randić (1944)

Sahrana pokojne Paule Randić će se održati 02.12.2022 u 13:00 sati na mjesnom groblju u Moslavačkoj Slatini.

Ivan Varešković (1946)

Sahrana pokojnog Ivana Vareškovića će se održati 02.12.2022 u 15:00 sati na mjesnom groblju u Popovači.

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva.

Više u priloženom video-uratku.

Kontakt

Skip to content