Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Gospodarenje otpadom

Reciklažno dvorište

Ministarstvo gospodarstava i održivog razvoja propisalo je Pravilnik o gospodarenju otpadom koji jasno propisuje uvjete za gospodarenje otpadom, poslove osobe odgovorne za gospodarenje otpadom te način rada reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, a tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Reciklažno dvorište u Popovači, sagrađeno je u Kutinskoj ulici 12 na ukupnoj površini od 4895 m². Izgradnja i priprema koštala je nešto više od četiri milijuna kuna od čega je 2,6 milijuna kuna stiglo iz Kohezijskog fonda Europske unije. Reciklažno dvorište sastoji se od 42 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada. Kako bi se osigurao kvalitetan pristup reciklažnom dvorištu, izgrađena je pristupna cesta i pripadajuće parkiralište sa 70-ak parkirnih mjesta te sustav odvodnje i nova javna rasvjeta ovog prostora. Na reciklažnom dvorištu odlažemo ravno staklo, ambalažno staklo, metalnu ambalažu, metali crni, folijarnu plastiku, PS krutu plastiku, PE krutu plastiku, EE električni, papir bez primjesa, kartonsku i papirnu ambalažu, drvo komadno, automobilske gume, EE elektronički, tekstil, metali obojani, problematični otpad iz domaćinstva, zapaljive tekućine, odjeću, jestiva ulja i masti, lijekove, boje, tinte i glomazni otpad.

Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada

Grad Popovača na 8. sjednici Gradskog vijeća od 03. ožujka 2022. godine donio je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Popovače, te od 1. travnja 2022. Komunalni servisi Popovača d.o.o. započinju s aktivnošću samostalnog odvoza otpada na području Grada Popovače. Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom čl. 70 st.1 definirano je da je korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge vlasnik nekretnine bez obzira koristi li se ista trajno ili povremeno, te se temeljem vlasništva razvrstava u kategoriju korisnika koji je kućanstvo ili korisnika koji nije kućanstvo ( obavljanje određenih gospodarskih djelatnosti ).

Iznimno, a temeljem navedene Odluke Gradskog vijeća čl. 22. ukoliko vlasnik nekretnine istu trajno ne koristi ili dokaže da mu je potrošnja električne energije manja od 6 kW za obračunsko razdoblje nije dužan koristiti javnu uslugu na području na kojem se takva nekretnina nalazi. Prema sadašnjem planu, mješoviti komunalni i biorazgradivi otpad sakupljamo jednom tjedno, a papir i plastiku jednom mjesečno ( prvi i drugi tjedan u mjesecu ) dok se akcija odvoza glomaznog otpada provoditi jedan put godišnje.

Radno vrijeme

Radno vrijeme sa strankama svaki dan od ponedjeljka do petka od 9:00 – 13:00 h

 

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji