Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Kontakt

Komunalni servisi Popovača

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

IBAN - HR8623400091111102932

Direktor

Ivor Stanivuković, univ.spec.oec

E-mail: ivor@ksp.hr

Odjel za opće i računovodstvene poslove

Nina Nikšić

E-mail: nina@ksp.hr

Odjel za održavanje javnih površina i upravljanje grobljima

Petra Ranogajec

E-mail: petra@ksp.hr

antonio@ksp.hr - dimnjačarska služba

Odjel za gospodarenje otpadom i reciklažnih dvorišta

Anto Žilić

E-mail: anto@ksp.hr

Martina Grbavac

E-mail: martina@ksp.hr

reCAPTCHA Checkbox: Please set your Site and Secret key in the configuration page.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji