Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu objavljuje Izjavu o pristupačnosti

 

Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019)  kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.ksp.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu proveo je procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti, 28. travnja 2021. Utvrđeno je da određeni dijelovi mrežne stranice nisu u skladu s navedenim.

Riječ je o slijedećim dijelovima:

 • Nisu postavljeni ALT tagovi na sve fotografije, koji označavaju opise fotografija. Veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog je karaktera pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Mrežna stranica velikim dijelom nije prilagođena HTML5 standardima.
 • PDF dokumenti nastali skeniranjem tiskanih dokumenata nisu pristupačni.
 • Nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija – npr. za tekstove audio zapisi.
 • Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Skladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), PDF datoteke i fotografije i drugi medijski sadržaji koji su objavljeni prije 23. rujna 2019. Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona. Radi se o sadržajima koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019. godine.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 28. travnja 2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu Nini Nikšić.

 • tel./fax na broj: 044 353 529
 • poštom na adresu:
  Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu
  Popovača, Kutinska 12
 • elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

 • telefonom na broj: 01 4609 041
 • poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • elektroničkom poštom:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji