Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Obavijesti

Mogućnost kupnje dodatnog spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada

Obavještavamo Vas da od 1.ožujka 2024.god. Komunalni servisi Popovača d.o.o. daju mogućnost kupnje dodatnog spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada u obliku vreće od 120l.

Cijena dodatnog spremnika iznosi 1,51 euro po komadu sa PDV-om ( obuhvaća cijenu usluge odvoza i deponiranja MKO ) i biti će obračunata i iskazana na računu za javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog otpada.
Preuzimanje dodatnog spremnika moguće je isključivo na šalteru Komunalnih servisa Popovača d.o.o., Kutinska 12.

NAPOMENA: Dodatna količina miješanog komunalnog otpada biti će preuzeta isključivo u navedenim označenim vrećama.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji