Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Obavijesti

Odrađeno posipavanje terena na području Grada Popovače

Odrađeno posipavanje terena na području Grada Popovače

Sukladno izvedbenom planu zimske službe u ponedjeljak, 8. siječnja 2024. godine, naši djelatnici su prema nalogu Grada Popovače zajedno sa zajednicom ponuditelja Atollo d.o.o. i Štibrić d.o.o. odradili posipavanje terena na području Grada Popovače. Posuti su svi asfalatirani kolnici te javne površine i pješačke staze na području Grada Popovače kako bi se osigurala sigurnost građana i nesmetano odvijanje prometa.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji