Alati za pristupačnost

Kutinska ulica 12, 44317 Popovača

Sahrane

Nada Kos (1946)

Sahrana pokojnice će se održati 28.09.2023. u 15:00 sati na groblju Voloder.

Katica Požgaj (1933)

Sahrana pokojnice će se održati 28.09.2023. u 13:00 sati na groblju Stružec.

Božica Batina (1957)

Sahrana pokojnice će se održati 27.09.2023. u 13:00 sati na groblju Voloder.

Marica Jezdec (1936)

Sahrana pokojnice će se održati 23.09.2023. u 15:00 sati na groblju Potok.

Ljubica Miša (1936)

Sahrana pokojnice će se održati 25.09.2023. u 14:30 sati na groblju Voloder.

Rozalija Tišljar (1934)

Sahrana pokojnice će se održati 25.09.2023. u 15:00 sati na groblju Voloder.

Adresa

Komunalni servisi Popovača
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

e-mail: info@ksp.hr
tel. 044 353 592

Radno vrijeme

Komunalni servis:

Ponedjeljak – Petak
07:00 – 15:00

Tržnica:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 15:00

Blagajna:

Ponedjeljak – Petak
07:00 - 13:00

Reciklažno dvorište:

Utorak – Petak
08:00 – 17:00
Subota
08:00 – 12:00

Programi i projekti

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji