Preuzimanje spremnika za otpad

Molimo sve građane koji ne posjeduju kantu za miješani komunalni otpad, a u srpnju su dobili Izjavu o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, da se obrate u Komunalne servise Popovača d.o.o. za preuzimanje spremnika za miješani komunalni otpad i ostale korisne frakcije (papir i plastiku).

Skip to content