Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača – Naviku usvoji, biootpad odvoji.

Naviku usvoji, biootpad odvoji

Pilot projekt Komunalnih Servisa Popovača.

Cilj: Prikupljanjem odvojenog biootpada od građana koji žive u stanovima smanjiti količine odloženog mješovitog otpada na odlagalištu i pomoći u dobivanju visoko kvalitetnog bio gnojiva. Osim video priloga, više informacija možete dobiti pozivom na broj Komunalnih Servisa: 044/823-679

Skip to content