Otpad

Obrazloženje načina na koji je određena cijena minimalne javne usluge
Zahtjev za pribavljanje suglasnosti na cjenik usluge sakupljanja komunalnog otpada
Izjava o prijedlogu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću
Zaključak o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja otpada i zaključak o suglasnosti za isti
Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Popovače 2023
Cjenik javne usluge (Tablica)
Suglasnost na cjenik javne usluge
Obrazac za javno savjetovanje
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Popovače
Zakon o gospodarenju otpadom NN 084/2021
Skip to content