Obavijest – odlaganje i odvoz otpada

Obavještavamo naše dosadašnje, kao i nove korisnike koji su koristili ili koriste vreće Eko-Moslavine za sakupljanje miješanog komunalnog otpada na području Grada Popovače da iste nećemo uzimati prilikom preuzimanja miješanog komunalnog otpada.

Pozivamo sve korisnike koji nisu zadužili plastične spremnike da ih mogu preuzeti u Komunalnim servisima Popovača.

Skip to content