Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. ZJN 2016 predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 izjavljuje kako nije te s njim povezane osobe nisu u sukobu interesa, odnosno ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe iz prethodno spomenutog članka u sukobu interesa. Nadalje, predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 obvezuje se ažurirarti ovaj navod bez odgađanja ukoliko nastupe promjene.

Skip to content