Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2.
točki 1. ZJN 2016 predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke
1. ZJN 2016 izjavljuje kako nije te s njim povezane osobe nisu u sukobu
interesa, odnosno ne postoje gospodarski subjekti s kojima je
predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe iz prethodno
spomenutog članka u sukobu interesa. Nadalje, predstavnik naručitelja iz
članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 obvezuje se ažurirarti ovaj navod
bez odgađanja ukoliko nastupe promjene.

Skip to content