Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače, KK. 06.3.1.18.0065

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

Naziv projekta:

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Popovače, KK. 06.3.1.18.0065

Kratki opis projekta:

Projektom se doprinosi povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Provedba projekta rezultirat će nabavljenim novim komunalnim vozilom za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom zapremnine 12 m3. U prvoj punoj kalendarskoj godini nakon provedbe projekta ukupna planirana količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada iznositi će 200 t, što predstavlja povećanje za 26,50 t odvojeno prikupljenog otpada u 2019. godini. Smanjit će se količina otpada koja se odlaže na odlagalište za te će se smanjiti količina MKO za na razini područja obuhvata projekta u odnosu na 2019. godinu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projektom će se doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom KO, te će se doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta kao najmanje poželjnom ishodu procesa gospodarenja otpadom. U prvoj punoj kalendarskoj godini nakon provedbe projekta ukupna planirana količina odvojeno prikupljenog KO iznositi 200 t, što predstavlja povećanje za 26,50 t odvojeno prikupljenog otpada u 2019. godini kada je prikupljeno 173,50 t, odnosno povećanje za 13,25%. Ukupna količina prikupljanog MKO-a na području Grada Popovače u 2018. godini iznosila je 1.480,92 t. Kao rezultat projekta i povećane količine odvojenog prikupljenog otpada, ukupna količina MKO-a će se smanjiti za 26,50 tona te će iznositi 1.454,42 t, što predstavlja smanjenje za 1.82%. Navedeno smanjenje predstavlja smanjenje udjela MKO-a u ukupnim količinama KO-a. Dok je u 2018. godini udio MKO-a u ukupnoj količini KO-a iznosio 74.73%, taj udio će se smanjiti na 73,4%, odnosno za 1,33%. Udio prikupljenog MKO-a u ukupnim količinama KO-a sakupljenog u RH u 2018. godini iznosio je 0.08%, a u količinama MKO-a sakupljenog u RH taj udio je iznosio je 0,12%. Realizacijom projekta ukupne količine KO-a i MKO-a u apsolutnom iznosu na razini RH će se smanjiti za 26,50 t godišnje. Ukupna količina KO-a na području Grada u 2018. čini udio od 0,11% u ukupnim količinama KO-a u RH. U 2019. godini na području obuhvata projekta ukupno je prikupljeno 1.264,71 t KO, od čega je MKO 1.204,85 t, odnosno 95,26%. Glomaznog otpada je u 2019. godini prikupljeno 37,50 t, a biorazgradivog KO 22,36 t. Realizacijom projekta, ukupna količina odloženog otpada će se smanjiti za 26,50 t.

Ukupna vrijednost projekta:

1.316.104,17 HRK, od čega je 1.013.283,33 HRK prihvatljivih troškova

Iznos koji sufinancira EU (85% prihvatljivih troškova):

861.290,83 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

3. prosinca 2020. – 3. prosinca 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Marijan Belančić, direktor, to.komunalni.servisi@popovaca.hr, + 385 44 823 679.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

Skip to content