Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Popovače

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE – 2023

OBRAZAC ZA JAVNO SAVJETOVANJE – 2023

Skip to content