Javni poziv – referent za reciklažno dvorište

Opis poslova:
-obavlja sve vrste poslova vezane za gospodarenje otpadom kao i sve poslove vezane uz zakonski ispravno funkcioniranje reciklažnog dvorišta
-rad u sustavu elektronske evidencije otpada
-prijem otpada, vaganje, evidencija korisnika, deponiranje otpada u spremnike prema vrsti, naplata, evidencija o vrstama i količini otpada, izrada izvješća, prodaja otpada i sl.
-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na na službenim mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

Preuzmi dokument – referent za reciklažno dvorište

Skip to content