Javni poziv – čistačica

KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu
Popovača, Kutinska 12
OIB 70710430454
Popovača 06.veljače 2019.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: čistačica.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 06. veljače 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

  1. ČISTAČICA -1 izvršitelj(ic)a na određeno vrijeme

Opis poslova:

-čisti i uređuje prostor mrtvačnice, pogrebnog ureda, upravne zgrade, tržnice, nogostupa, ulica i drugih prostora kojima upravlja društvo
-uređuje cvjetne i ostale zelene površine ispred mrtvačnice, na groblju ,u gradu i drugdje
-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja
-za svoj rad je odgovorna neposrednom rukovoditelju
Uvjeti: NKV, osnovna škola, vozačka B-kat.

  1. uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)
-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)
-na natječaj se mogu prijaviti oba spola
-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.
Kutinska ulica 12
44317 Popovača

S naznakom – prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.
-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati
-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Skip to content