Javni natječaj: Viši referent za nabavu i domar-vozač

Popovača,  17. ožujka 2021.

Komunalni servisi Popovača d.o.o. objavljuju Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: viši referent za nabavu i domar-vozač.

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor Komunalnih servisa Popovača d.o.o. dana 17. ožujka 2021. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za radno mjesto:

1. VIŠI REFERENT ZA NABAVU 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja stručno administrativne poslove – priprema dokumentacije, troškovnika, provjere dokumentacije i sl.

-prikuplja podatke za Plan nabave

-sudjeluje u poslovima nabave

-vodi eveidenciju o provedenim postupcima nabave

-prikuplja podatke za statističke pokazatelje te godišnja izvješća

-obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: VŠS ekonomskog/upravno pravnog smjera, radno iskustvo 1 godina

2. DOMAR-VOZAČ 1 izvršitelj(ic)a na određeno radno vrijeme

Opis poslova:

-obavlja redovna održavanja strojeva i opreme

-obavlja bravarske i druge tehničke poslove

-vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila i strojeva

-obavlja prijevoze za potrebe Društva i sa vozilima Društva

-upravlja radnim strojevima – mini bager, traktor, čistač cesta, kosilice i dr. te vrši prijevoz vozilima (kombi, kombi s prikolicom, traktor s prikolicom)

-obavlja i druge poslove po naređenju neposrednog rukovoditelja

-za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovoditelju

Uvjeti: SSS-osnovna škola, vozačka dozvola B kategorije, radno iskustvo 3 godine

3 . uz prijavu na Natječaj, kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom stupnju obrazovanja)

-uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni ili istražni postupak ( original ne stariji od 6 mjeseci)

-na natječaj se mogu prijaviti oba spola

-kandidati su dužni navesti za koje se radno mjesto prijavljuju

-pisana prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenom mrežnim stranicama Komunalnih servisa Popovača d.o.o. (www.komunalni-servisi-popovaca.hr) na adresu:

Komunalni servisi Popovača d.o.o.

Kutinska ulica 12

44317 Popovača

s naznakom -Prijava na Javni natječaj za prijem u radni odnos u Komunalnim servisima Popovača d.o.o.

-nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

-o rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Skip to content