Izjava o pristupačnosti

 

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu objavljuje

 

Izjava o pristupačnosti

Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019)  kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu: www.ksp.hr

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu proveo je procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti, 28. travnja 2021. Utvrđeno je da određeni dijelovi mrežne stranice nisu u skladu s navedenim. Riječ je o slijedećim dijelovima:

 • Nisu postavljeni ALT tagovi na sve fotografije, koji označavaju opise fotografija. Veći dio fotografija i/ili netekstualnog sadržaja dekorativnog je karaktera pa, sukladno točki 5.1.3.6. europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), određene člankom 7. stavkom 1. Zakona o pristupačnosti, nemaju (i ne moraju imati) svoj alternativni opis.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Mrežna stranica velikim dijelom nije prilagođena HTML5 standardima.
 • PDF dokumenti nastali skeniranjem tiskanih dokumenata nisu pristupačni.
 • Nisu dostupni alternativni načini prezentacije informacija – npr. za tekstove audio zapisi.
 • Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise

Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Skladno članku 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19), PDF datoteke i fotografije i drugi medijski sadržaji koji su objavljeni prije 23. rujna 2019. Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona. Radi se o sadržajima koji nisu potrebni za postupke u tijeku niti se ažuriraju niti uređuju nakon 23. rujna 2019. godine.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova izjava sastavljena je 28. travnja 2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službenici za informiranje Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu Nini Nikšić.

 • tel./fax na broj: 044 823 679
 • poštom na adresu:
  Komunalni servis Popovača d.o.o. za usluge i trgovinu
  Popovača, Kutinska 12
 • elektroničkom poštom: komunalni.servisi@popovaca.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.
Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

• telefonom na broj: 01 4609 041
• poštom na adresu: Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska
• elektroničkom poštom:  pristupacnost@pristupinfo.hr

Skip to content