Izjava o cijenama ukopa

Nastavno na aktualne upite građana vezano za poskupljenje cijena ukopa, ističemo kako slijedi:
U okviru cjenika koji je bio na snazi od 18.06.2019. godine, troškovi ukopa nisu obuhvaćali dio troškova usluge koncesionara koji je pojedine segmente samostalno naplaćivao. Sklapanjem novog ugovora sa koncesionarom, definiran je i novi cjenik kojim su obuvaćene sve usluge koje su vezane za ukop što znači da se niti jedan dio usluge ukopa više ne naplaćuje od strane koncesionara već isključivo kod Komunalnih servisa. Dakle, ukupna cijena usluge ukopa nije se povećavala.
Također ističemo da je javno iznesena konstatacija kako su cijene usluge ukopa u susjednoj Kutini upola niže, potpuno neutemeljena. Cijena ukopa u zemljani grob Komunalnih servisa Popovača fiksna je i iznosi 2.650 kuna neovisno o tome da li je riječ o radnom danu u radno vrijeme, radnim danom izvan radnog vremena ili pak subotom. Trošak iste usluge radnim danom u radno vrijeme u Kutini iznosi 2.187,50 kuna, no isti je izvan radnog vremena uvećan za 500,00 kuna, a subotom je veći za čak 2.875 kuna. Kako kod ukopa u zemljani grob, cijene usluga ukopa Komunalnih servisa Popovača fiksne su i za sve ostale vrste ukopa (ukop u grob s nadgrobnom pločom, ukop u grobnicu….), dok u Kutini one također variraju ovisno o danima i vremenu.

Za Komunalne servise Popovača
Marijan Belančić, direktor

Skip to content