Informacije

Komunalni servisi Popovača d.o.o. za trgovinu i usluge

 • OIB: 70710430454
 • Adresa: Popovača, Kutinska 12
 • Telefon: 044 353 592
 • Direktor: Ivor Stanivuković, univ.spec.oec
 • email: ivor@ksp.hr
 • Odjel za opće i računovodstvene poslove: Nina Nikšić
 • email: nina@ksp.hr
 • Odjel za održavanje javnih površina i upravljanje grobljima: Marijan Belančić
 • email: marijan@ksp.hr
 • Odjel za gospodarenje otpadom i reciklažnih dvorišta:  Anto Žilić
 • email: anto@ksp.hr
 • Odjel za tehničko održavanje i upravljanje objektima: Marinko Burić
 • email: marinko@ksp.hr
 • Godina osnivanja: 2014
 • Registracijski broj: 080924787
 • Djelatnost: 81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (NKD 2007)
 • Veličina: 1 – mikro (prema novom zakonu)
 • Porijeklo kapitala: 100% domaći kapital – izvor FINA
 • Vezani subjekti: Grad Popovača

Registrirane djelatnosti:

 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • gospodarenje otpadom
 • djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • upravljanje grobljem
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • računovodstveni poslovi
 • djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovanje nekretninama
 • distribucija plina
 • trgovina plinom
 • opskrba plinom
 • izrada razne galanterije, ambalaže, ukrasnih predmeta i suvenira
 • čišćenje svih vrsta objekata
 • popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • proizvodnja električne energije
 • distribucija električne energije
 • održavanje groblja i krematorija
 • pogrebnička djelatnost
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 • pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • zamjenske poštanske usluge
 • ostale poštanske usluge
 • trgovina električnom energijom
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • upravljanje i održavanje sportskom građevinom
 • organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova
Skip to content